WSZYSTKIE MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ WITRYNIE SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.

© 2006 flatten image
WYKORZYSTANIE W CELACH NIEKOMERCYJNYCH:

Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie na innych witrynach internetowych.


WYKORZYSTANIE W CELACH KOMERCYJNYCH:

Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga UZYSKANIA OD NAS ZGODY na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.


"NO FRAMING":

Nie zezwalamy na pokazywanie zawartości naszej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.